Szef Agencji Wywiadu udostępnia będące w jego posiadaniu lub w posiadaniu jednostek organizacyjnych Agencji Wywiadu informacje, stanowiące INFORMACJĘ PUBLICZNĄ w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198), w sposób i na warunkach określonych w ustawie, w szczególności – w granicach przepisów o ochronie informacji niejawnych i z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.


 AGENCJA WYWIADU
Nazwa AGENCJA WYWIADU
Rodzaj urząd administracji rządowej
Lokalizacja woj. mazowieckie, pow. warszawski
Kod 02-634 Warszawa
Miejscowość Warszawa, ul. Miłobędzka 55
Szef AW Piotr Krawczyk
Zastępca Szefa AW płk Dominik Duda
Kontakt tel.: +48 22 640-50-19
e-mail: poczta@aw.gov.pl
Opublikowany: 5 grudnia 2017
przez: agencja
Ostatnio zmodyfikowany: 17 maja 2018
przez: agencja
Liczba wyświetleń: