Temat Zawartość
Tytuł projektu:

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie grupy zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat oraz projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Numer aktu prawnego:
Rok publikacji: 2009
Opis projektu:
Dokumenty: bip-1236604557-dokumenty-dot.-opracowania-i-uzgodnienia-projektu-1.pdf
bip-1238052857-dokumenty-dot.-opracowania-i-uzgodnienia-projektu-2.pdf
bip-1242202494-dokumenty-dot.-opracowania-i-uzgodnienia-projektu-3.pdf
bip-1236604126-projekt-rozporzadzenia.pdf
Opublikowany: 9 marca 2009
przez: agencja
Ostatnio zmodyfikowany: 19 grudnia 2017
przez: agencja
Liczba wyświetleń: