Akty prawne – projekty

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekty ustaw i rozporządzeń podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą przekazania projektów do uzgodnień z członkami Rady Ministrów.


Data publikacji: 8 maja 2006
Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2017
Autor: Administrator BIP
Autor modyfikacji: Administrator BIP
Liczba wyświetleń: