Akty prawne – projekty

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekty ustaw i rozporządzeń podlegają udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą przekazania projektów do uzgodnień z członkami Rady Ministrów.


Opublikowany: 8 maja 2006
przez: agencja
Ostatnio zmodyfikowany: 19 grudnia 2017
przez: agencja
Liczba wyświetleń: