Strona główna

Szef Agencji Wywiadu udostępnia będące w jego posiadaniu lub w posiadaniu jednostek organizacyjnych Agencji Wywiadu informacje, stanowiące INFORMACJĘ PUBLICZNĄ w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198), w sposób i na warunkach określonych w ustawie, w szczególności – w granicach przepisów o ochronie informacji niejawnych i z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

AGENCJA WYWIADU
 

02-634 Warszawa,
ul. Miłobędzka 55

woj. mazowieckie, powiat: m.st. Warszawa

urząd administracji rządowej

Szef AW: płk Bartosz Jarmuszkiewicz
Zastępca Szefa AW: płk Dominik Duda
Zastępca Szefa AW: płk Anetta Maciejewska

+48 22 640-50-19

poczta@aw.gov.pl
media@aw.gov.pl
 

do góry