Biuletyn Informacji Publicznej

https://bip.aw.gov.pl/bip/akty-prawne-projekty/81,Projekt-rozporzadzenia-Prezesa-Rady-Ministrow-w-sprawie-warunkow-przyznawania-fu.html
2022-10-01, 09:46

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg.

Metadane

Data publikacji : 21.09.2011
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Wywiadu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator JSK Serwis Techniczny JSK

Opcje strony