Biuletyn Informacji Publicznej

https://bip.aw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/postepowania-pzp/208,Dostawa-niszczarek-oraz-sprzetu-biurowego.html
2022-10-01, 09:08

Dostawa niszczarek oraz sprzętu biurowego

ZP/6/2021

Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

ZP/6/2021

Składanie ofert: 27 kwietnia 2021 10:30

Otwarcie ofert: 27 kwietnia 2021

Rozstrzygnięty

Niniejsze postępowanie na stronie MiniPortalu - wysyłanie i szyfrowanie ofert:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/22d14089-6625-418a-a59e-eac05dfa9aa5

 

Metadane

Data publikacji : 16.04.2021
Data modyfikacji : 06.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Wywiadu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
boss2
Osoba modyfikująca informację:
boss2

Opcje strony