Sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów gospodarczych na okres 12 miesięcy.

ZP/2/2021

Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

ZP/2/2021

Składanie ofert: 15 marca 2021 10:30

Otwarcie ofert: 15 marca 2021

Rozstrzygnięty

Identyfikator postępowania w miniPortalu: a8fbed85-2c59-48d6-9d7a-5972c255d537

Niniejsze postępowanie na stronie MiniPortalu - wysyłanie i szyfrowanie ofert:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a8fbed85-2c59-48d6-9d7a-5972c255d537

Metadane

Data publikacji : 05.03.2021
Data modyfikacji : 06.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Wywiadu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator JSK Serwis Techniczny JSK
Osoba modyfikująca informację:
boss2

Opcje strony

do góry