Certyfikaty

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. Nr 289 poz. 1699), poniżej umieszczono odnośniki do certyfikatów osób upoważnionych do podpisywania aktów podlegających ogłoszeniu oraz odnośniki do aplikacji służących do weryfikacji podpisów.

Data publikacji: 10 stycznia 2013
Ostatnia aktualizacja: 15 stycznia 2018
Autor: Administrator BIP
Autor modyfikacji: Administrator BIP
Liczba wyświetleń: