Certyfikaty

Zgodnie z § 7 ust. 2 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych (Dz. U. Nr 289 poz. 1699), poniżej umieszczono odnośniki do certyfikatów osób upoważnionych do podpisywania aktów podlegających ogłoszeniu oraz odnośniki do aplikacji służących do weryfikacji podpisów.

Opublikowany: 10 stycznia 2013
przez: agencja
Ostatnio zmodyfikowany: 7 marca 2019
przez: agencja
Liczba wyświetleń: