Instrukcja

Biuletyn Informacyjny Agencji Wywiadu

Szef Agencji Wywiadu udostępnia będące w jego posiadaniu lub w posiadaniu jednostek organizacyjnych Agencji Wywiadu informacje, stanowiące INFORMACJĘ PUBLICZNĄ w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198), w sposób i na warunkach określonych w ustawie, w szczególności – w granicach przepisów o ochronie informacji niejawnych i z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Biuletyn Informacji Publicznej – strona główna

Opublikowany: 12 grudnia 2017
przez: agencja
Ostatnio zmodyfikowany: 19 grudnia 2017
przez: agencja
Liczba wyświetleń: