Temat Zawartość
Tytuł postępowania:
Numer postępowania: ZP/7/2021
Data ogłoszenia postępowania: 31 maja 2021
Termin składania ofert: 11 czerwca 2021 10:30
Termin otwarcia ofert: 11 czerwca 2021
Miejsce składania ofert:

Aby rozpocząć proces składania oferty należy udać się na miniPortal UZP, gdzie pod adresem internetowym:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c836d854-4512-4352-8c1f-d179f4dd1c0b
znajdują się szczegóły niniejszego postępowania.
Po zaszyfrowaniu wiadomości na ww. stronie (opcja: +Wybierz pliki do szyfrowania) należy postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Dokumenty do pobrania: ogloszenie-o-zamowienia-zp-7-2021.pdf
zp-7-2021-swz.pdf
zp-7-2021-swz-zal.-1-formularz-ofertowy.xlsx
zp-7-2021-swz-zal.-2-projektowane-postanowienia-umowy-w-sprawie-zamowienia-publicznego.pdf
zp-7-2021-swz-zal.-3-wzor-oswiadczenia-o-niepodleganiu-wykluczeniu.pdf
zp-7-2021-odpowiedzi-na-pytania-nr-1.pdf
zp-7-2021-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf
informacja-o-kwocie-przeznaczonej-na-sfinansowanie-zamowienia-zp-7-2021.pdf
zp-7-2021-informacja-z-otwarcia-ofert-1.pdf
zp-7-2021-wybor-ofert-na-strone.pdf
Opis:
Uwagi:
Opublikowany: 31 maja 2021
przez: agencja
Ostatnio zmodyfikowany: 17 czerwca 2021
przez: agencja
Liczba wyświetleń: