Temat Zawartość
Tytuł postępowania:
Numer postępowania: ZP/6/2021
Data ogłoszenia postępowania: 16 kwietnia 2021
Termin składania ofert: 27 kwietnia 2021 10:30
Termin otwarcia ofert: 27 kwietnia 2021
Miejsce składania ofert:

Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Dokumenty do pobrania: swz-zp-6-2021.pdf
ogloszenie-bzp.pdf
zal.-nr-1-do-swz-formularz-ofertowy-zp-6-2021.xlsx
zal.-nr-2-do-swz-projekt-umowy-zp-6-2021.pdf
zal.-nr-3-do-swz-oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu-zp-6-2021.docx
odpowiedzi-na-pytania-1-4.pdf
odpowiedzi-na-pytanie-nr-5.pdf
informacja-o-kwocie-przeznaczonej-na-sfinansowanie-zamowienia-zp-6-2021.pdf
informacja-z-otwarcia-ofert-zp-6-2021.pdf
informacja-o-wyborze-na-strone-zp-6-2021.pdf
Opis:
Uwagi:

Niniejsze postępowanie na stronie MiniPortalu - wysyłanie i szyfrowanie ofert:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/22d14089-6625-418a-a59e-eac05dfa9aa5

Opublikowany: 16 kwietnia 2021
przez: agencja
Ostatnio zmodyfikowany: 6 maja 2021
przez: agencja
Liczba wyświetleń: