Temat Zawartość
Tytuł postępowania:
Numer postępowania: ZP/8/2021
Data ogłoszenia postępowania: 11 maja 2021
Termin składania ofert: 19 maja 2021 10:30
Termin otwarcia ofert: 19 maja 2021
Miejsce składania ofert:

Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Dokumenty do pobrania: ogloszenie-o-zamowienia-zp-8-2021.pdf
swz-zp-8-2021.pdf
zal.-nr-1-do-swz-formularz-ofertowy-zp-8-2021.xlsx
zal.-nr-2-do-swz-projekt-umowy-zp-8-2021-materialy-biurowe.pdf
zal.-nr-3-do-swz-oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu-zp-8-2021.docx
ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-zp-8-2021.pdf
zmiana-zapisow-swz-zp-8-2021.pdf
odpowiedzi-na-pytania-1-2.pdf
odpowiedzi-na-pytania-3-4.pdf
informacja-o-kwocie-przeznaczonej-na-sfinansowanie-zamowienia-zp-8-2021.pdf
informacja-z-otwarcia-ofert-zp-8-2021.pdf
informacja-o-wyborze-na-strone-zp-8-2021.pdf
Opis:
Uwagi:

Niniejsze postępowanie na stronie MiniPortalu - wysyłanie i szyfrowanie ofert:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a689112b-76ba-4465-9139-9c05b9867350

Opublikowany: 11 maja 2021
przez: agencja
Ostatnio zmodyfikowany: 31 maja 2021
przez: agencja
Liczba wyświetleń: