Temat Zawartość
Tytuł postępowania:
Numer postępowania: ZP/1/2021
Data ogłoszenia postępowania: 12 lutego 2021
Termin składania ofert: 24 lutego 2021 10:30
Termin otwarcia ofert: 24 lutego 2021
Miejsce składania ofert:

Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Dokumenty do pobrania: swz-zp-1-2021.pdf
ogloszenie-o-zamowieniu.pdf
zal.-nr-1-do-swz-formularz-ofertowy-zp-1-2021.xlsx
zal.-nr-2-do-swz-projekt-umowy-zp-1-2021.pdf
zal.-nr-3-do-swz-oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu-zp-1-2021.docx
odpowiedz-na-pytanie-nr-1.pdf
odpowiedzi-na-pytania-2-19.pdf
odpowiedzi-na-pytania-20-26.pdf
informacja-o-kwocie-przeznaczonej-na-sfinansowane-zamowienia.pdf
informacja-z-otwarcia-ofert-zp-1-2021-1.pdf
informacja-o-uniewaznieniu-zp-1-2021.pdf
Opis:
Uwagi:

Identyfikator postępowania w miniPortalu: ec5c3f30-6fe9-4bd4-98be-9a713414b0c9

Szyfrowanie ofert dla niniejszego postępowania na stronie MiniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ec5c3f30-6fe9-4bd4-98be-9a713414b0c9

Opublikowany: 12 lutego 2021
przez: agencja
Ostatnio zmodyfikowany: 5 marca 2021
przez: agencja
Liczba wyświetleń: