Temat Zawartość
Tytuł postępowania:
Numer postępowania: ZP/2/2021
Data ogłoszenia postępowania: 5 marca 2021
Termin składania ofert: 15 marca 2021 10:30
Termin otwarcia ofert: 15 marca 2021
Miejsce składania ofert:

Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

Dokumenty do pobrania: swz-zp-2-2021-1.pdf
ogloszenie-o-zamowieniu-zp-2-2021.pdf
zal.-nr-1-do-swz-formularz-ofertowy-zp-2-2021.xlsx
zal.-nr-2-do-swz-projekt-umowy-zp-2-2021.pdf
zal.-nr-3-do-swz-oswiadczenie-o-niepodleganiu-wykluczeniu-zp-2-2021.docx
informacja-o-kwocie-przeznaczonej-na-sfinansowanie-zamowienia.pdf
informacja-z-otwarcia-ofert-zp-2-2021.pdf
informacja-o-wyborze-na-strone-zp-2-2021.pdf
Opis:
Uwagi:

Identyfikator postępowania w miniPortalu: a8fbed85-2c59-48d6-9d7a-5972c255d537

Niniejsze postępowanie na stronie MiniPortalu - wysyłanie i szyfrowanie ofert:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a8fbed85-2c59-48d6-9d7a-5972c255d537

Opublikowany: 5 marca 2021
przez: agencja
Ostatnio zmodyfikowany: 29 marca 2021
przez: agencja
Liczba wyświetleń: