Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek na okres 12 miesięcy

ZP/8/2021

Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

ZP/8/2021

Składanie ofert: 19 maja 2021 10:30

Otwarcie ofert: 19 maja 2021

Rozstrzygnięty

Niniejsze postępowanie na stronie MiniPortalu - wysyłanie i szyfrowanie ofert:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a689112b-76ba-4465-9139-9c05b9867350

Metadane

Data publikacji : 11.05.2021
Data modyfikacji : 06.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Wywiadu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
boss2
Osoba modyfikująca informację:
boss2

Opcje strony

do góry