Biuletyn Informacji Publicznej

https://bip.aw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/postepowania-pzp/248,Sukcesywna-dostawa-srodkow-czystosci-i-artykulow-gospodarczych-na-okres-12-miesi.html
2022-10-01, 09:44

Sukcesywna dostawa środków czystości i artykułów gospodarczych na okres 12 miesięcy.

ZP/7/2022

ZP/7/2022

Składanie ofert: 18 lipca 2022 r. godz. 10:30

Otwarcie ofert: 18 lipca 2022 r. godz. 11:00

Rozstrzygnięty

by rozpocząć proces składania oferty należy udać się na miniPortal UZP, gdzie pod adresem internetowym:

 https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/535d9f7a-6a8c-422a-8e44-c32e64c5d5d3

znajdują się szczegóły niniejszego postępowania.

Po zaszyfrowaniu wiadomości na ww. stronie (opcja: +Wybierz pliki do szyfrowania) należy postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Metadane

Data publikacji : 07.07.2022
Data modyfikacji : 25.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Agencja Wywiadu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Redaktor BIP
Osoba modyfikująca informację:
Redaktor BIP

Opcje strony